Obveznice: osnove i prednosti ulaganja

Iako trenutno nisu u fokusu interesa šire javnosti ipak su obveznice dugoročno više ili manje zanimljiva tema: baš kako se smjenjuju ekonomski ciklusi konjunkture i recesije tako popularnost obveznica (i dionica) varira. Osim istraživanja mogućnosti ulaganja za manje ulagatelje kroz obvezničke investicijske fondove ovdje ćemo objavljivati i neke od aktualnosti u vezi obvezničke tematike.

Obveznički fondovi: dosada ili rollercoaster?

Obveznički su fondovi često tek još jedan naziv za dosadno investiranje. Ako su obveznice među manje rizičnim instrumentima za ulaganje, onda su obveznički fondovi - koji imaju različite obveznice i tako su dodatno smanjili rizik - super dosadni. No, je li to uvijek baš tako? Iako postoje razlike u stupnju rizika ovih fondova čini se kako su sada razlike u prinosima prevelike ako se pretpostavlja da su to prilično konzervativna ulaganja.

Prinosi obvezničkih fondova posljednjih godina su uglavnom izvan okvira očekivanog. Uobičajeno se smatra kako bi prinos obvezničkog fonda trebao biti barem jednak prinosu državnih obveznica s najdužim dospijećem ili visini kamata na najduža oročenja. No, u ovom trenutku gotovo svi hrvatski obveznički fondovi imaju povijest između osam i trinaest godina (osim Erste Adriatic Bond koji radi znatno kraće), a njihov prosječni godišnji prinos iznosi od negativnih -4% do pozitivnih +7%. Što reći?

Ovakav pristup kroz obvezničke fondove je i dobrodošla diverzifikacija ulaganja te disperzija rizika ulaganja u odnosu na izravno investiranje u različite vrste i ročnost obveznica. Pritom nude jednake pogodnosti i prinose kao i izravno ulaganje u pojedinačna izdanja obveznica, ali uz još manji rizik ulaganja. Također, obveznički fondovi daju i dodatnu dimenziju likvidnosti utoliko što npr. ne morate prodavati svoje obveznice (često i uz popust/diskont) da biste došli do gotovine, već samo povučete udjele iz obvezničkog fonda. Više o fondovima

Obveznice i moja mirovina

Ima neka tajna veza ... i kako god se na prvu činilo neobičnim, veza između ovih naizgled nepovezanih pojmova doista postoji. Naime, zahvaljujući današnjem relativno razvijenom financijskom sektoru u Hrvatskoj razne vrste obveznica kroz različite financijske proizvode osiguravaju isplatu kako državnih tako i privatnih mirovina.

Računate na (ili možda već primate) svoju mjesečnu rentu od police osiguranja života i mislite da to nema veze sa vama i obveznicama? Ima, jer većina imovine od klasičnih polica osiguranja života je uložena u neku vrstu ili izdanje državnih obveznica! Nije to jedini slučaj, slično je i sa ulaganjima obveznih mirovinskih fondova odnosno drugog mirovinskog stupa. Više o mirovinama

Izbor: obveznice i/ili dionice?

Osnovno pravilo ulaganja je jednostavno: na dulji rok - veći rizik donosi veću dobit, a manji rizik donosi manju dobit. Obveznice i obveznički fondovi nikako nisu izuzetak. Utoliko dilema "dionice ili obveznice" zapravo postaje izbor "dionice i obveznice", samo je pitanje "koliko?". Odgovor ovisi o mnogim faktorima (npr. životnoj dobi, otpornosti na rizik, itd.) pa će ovaj mali test pokazati kako već sama starosna dob utječe na moguću odluku. Više o tom izboru

Prilika i za male ulagače: narodne obveznice

Tijekom 2012. godine se u nekoliko navrata kroz medije aktualizirala tema tzv. narodnih obveznica. Ako zanemarimo različite istupe dva ministra iste Vlade gdje jedan je (Linić) govorio o narodnim obveznicama općenite namjene, a drugi (Čačić) o narodnim obveznicama vezanim za točno određene projekte ipak ostaje pitanje opravdanosti takvog pothvata.

Za razliku od uobičajene prodaje državnih obveznica u lotovima veće vrijednosti institucionalnim ulagačima, koje su prednosti takve ponude i za male ulagače? Načelno, da i mali ulagači mogu profitirati na kamatama koje država plaća za vlastito zaduživanje, no trošak takve akcije također nije zanemariv: umjesto jedne velike transakcije sada će imati desetine ili čak stotine malih, a svaku malu treba obraditi jednako kao i veliku. Kako se najavljivalo ovaj je projekt trebao biti realiziran u 2013. godini no očito je da za sada ništa od toga. Više o narodnim obveznicama